Komínový průduch

Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící k čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo průduchu komína . Jejich průduchy už byly svedeny až k zemi a využívaly tak k odvodu kouře umělého tahu. Pokud komínový průduch z jakýchkoli důvodů neodpovídá platným .

Nová ČSN 42Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a. Vytápění › Komíny a kouřovodyArchivPodobné14. Spalinová cesta – od kouřového hrdla na kotli po ústí komínového průduchu –. Jednovrstvé komíny jsou takové, kde průduch komína je tvořen komínovým .

Komínové průduchy se v půdorysu označí grafickou značkou podle obrázku 1(komínové průduchy se podle druhu odvodu spalin značkou nerozlišují). Je čtvercový, kruhový, obdélníkový nebo třeba oktagonální prostor uprostřed komínového tělesa, kudy odcházejí díky přirozenému nebo .

Stanovení rozměru komínového a vzduchového průduchu 9. Potřebujete vyvložkovat obdélníkový komínový průduch? Nelze vložkováním zmenšit stávající velikost komínového průduchu? Do společného komínového průduchu není možné napojit dva krby, případně krbové vložky.

Pokud by byl v jednom případě krb a ve druhém krbová kamna, pak . Názvosloví: Čistící otvor Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící k čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo průduchu . Společný komínový průduch – průduch, do něhož je připojeno více . Frézování se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr: protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – například . Komíny a kouřovody – termíny a definice vybírací otvor odvod kondenzátu. Spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalin . Zásadně nelze připustit zaústění topidla v podkroví na komínový průduch s připojeným topidlem v jiném podlaží, např. KOMSYKO – komínové systémy pro moderní tepelné spotřebiče Komín sestava. Zkondenzované spaliny rychle zanáší komínový průduch – dochází ke .