Popáleniny stupně

Popáleniny prvního stupně (zarudnutí – erytém); 1. Popáleniny druhého stupně – povrchové (IIa; puchýř – bula); 1. PopáleninaArchivPodobnéPopáleniny, které postihují pouze povrchovou vrstvu kůže, jsou známé jako povrchové neboli popáleniny prvního stupně.

ArchivPodobnéPopáleniny patří k nejtěžším úrazům lidské traumatologie. Kronoman, , licence Creative Commons . Víte, jak zní pravidlo devíti podle Wallacea? První pomoc při léčbě popálenin a tipy pro vhodný výběr krytí.

Popáleniny vznikají působením tepla na organismus a jsou jedním z nejvážnějších. Podle charakteru popáleniny, hloubky a klinických znaků rozlišujeme popáleniny prvního, druhého a třetího stupně. Někteří autoři ještě rozlišují čtvrtý typ . Pro jednotlivé stupně popálenin jsou charakteristické objektivní příznaky.

Jako povrchová postižení se označují popáleniny I. Obecně jsou závažnější popáleniny způsobené louhem než kyselinou, protože. Popáleniny a opařeniny vznikají při poškození těla vlivem vysokých teplot nebo ozářením a působením chemických látek či elektrického proudu. PODLE HLOUBKY POŠKOZENÍ ROZLIŠUJEME STUPNĚ: Popáleniny I. Do skupiny povrchových popálenin patří popáleniny I.

U popálenin druhého stupně zasahuje poraněná oblast hlouběji než jen do povrchové vrstvy kůže. Bolest je intenzivnější a na kůži se objevují kromě otoku a . Popáleniny vznikají celkem snadno a často. Rozsáhlejší popáleniny jsou vždy bolestivé a popáleniny vyšších stupňů zanechávají často veliké . Jako povrchní postižení označujeme popáleniny I. Pak je tam ještě jedna menší popálenina 1. Ošetření větších a špatně se hojících popálenin 2. Při popáleninách prvního stupně se objevuje bolestivé zarudnutí pokožky. Zasažena je jen vrchní vrstva – epidermis.

Popáleniny jsou typem poškození organismu, kdy dochází k poranění kůže či tkáně.