Pračka brandt návod

Automatická pračka BRANDT MAXI1269K bílá. Důležité: před použitím pračky si přečtěte pozorně tento návod k obsluze a instalaci. Nákresy uvedené v návodu jsou opatřeny odpovídajícími texty.

Brandt je tradiční francouzskou značkou elektrospotřebičů. Vrchem plněná pračka s kapacitou až kg prádla. Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod.

Vám za zakoupení myčky nádobí značky BRANDT.

Právě jste získal pračku BRANDT a my Vám za to děkujeme. Při používání spotřebiče dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití,. Vždy před prvním použitím si důkladně prostudujte návod! Předtím, než uvedete svůj nový spotřebič Automatická pračka Brandt WTC 11do provozu, pročtěte si pozorně český návod k použití, abyste předešli .