Příkon spotřebičů

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik platíte za provoz domácích spotřebičů jako je např. PC, televize, myčka, žehlička, pračka, větrák, plotýnka a . Pro zjednodušení předpokládejme, že maximální soudobý příkon spotřebičů je rovnoměrně rozdělen do všech tří fází.

Pro výpočet proto není rozhodující, zda je . Jak vypočítat spotřebu domácích spotřebičů?

Každý spotřebič je opatřen štítkem, který udává jeho příkon ve wattech (W), tedy jeho spotřebu elektřiny v provozu . Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství energie dodané za. V případě elektrických spotřebičů je okamžitý elektrický příkon možno spočítat jako. Definice pojmu Příkon spotřebičů na Ušetřeno. Gratulujeme, vaše spotřebiče zvítězily v hitparádě žroutů energie.

U spotřebičů elektrické energie je důležitým parametrem jejich příkon, který bývá uveden na výrobním štítku daného zařízení, nebo v příručce . Stačí zadat příkon nebo spotřebu elekřiny daného přístroje. Kolik hodin denně nebo týdně je spotřebič zapnutý? Při výběru spotřebičů byste se měli zaměřit nejen na výkon a příkon přístroje, ale prozkoumat i další možné úspory. Volba proudové hodnoty hlavního jističe závisí na typu, množství a příkonu spotřebičů, které budou v odběrném místě používány. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu.

Spotřeba elektrické energie některých spotřebičů v domácnosti. Stand-by příkon spotřebičů není vůbec zanedbatelný. Právě z této tabulky vezmeme celkovou spotřebu . Zdálo by se, že jsou to jednoznačně všechny spotřebiče v provozu. Příkon spotřebičů v tabulce je pouze orientační a ilustrativní. Příkonem spotřebičů se již v minulosti věnovali i další autoři – J. Reichl v článku o určování měrné tepelné . Název: Měření příkonu spotřebičů výpočet účinnosti hledání energetických úspor v domácnosti Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy . Vybráním spotřebičů využívaných ve vaší domácnosti z předem připravené tabulky a zvolením.

Dal by se spočítat celkový příkon spotřebičů, pak ho vynásobit koeficientem soudobosti ( v domácnosti cca. x ) a vyjde průměrná spotřeba. D) Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nej-.